Bråtagatan 8A, 619 33 Trosa
0156 - 420 500 info@designprintnordic.se

Kunskap

Kunskap är oerhört viktigt för oss, dels finns det ett tydligt regelverk som boverket tar fram för att de enheter vi monterar ska uppfylla kraven och skapa en personsäker miljö. Vi gör aldrig avkall på detta utan väljer ofta att göra än tuffare beräkningar och lösningar än vad lagen kräver.  Men för oss är också kunskap en drivkraft för att skapa produkter och lösningar som slår våra kunders förväntningar.

Att göra intryck med glas, betong och trä kräver mycket god kunskap i dessa material och även de material som ingår i ett projekt eller produkt.
Att ha kunskap i hur olika material påverkas av värme, kyla, belastningar eller annan yttre påverkan är oerhört viktigt för oss för att känna oss trygga i det vi till slut rekommenderar som slutlösning.
Vi utvecklar därför hela tiden vår kunskap inom profiler och beslag tillsammans med de bästa leverantörerna på marknaden. Vi jobbar nära tillverkarna av lim och fogmassor för att veta vilka alternativ vi har för att göra bästa lösningar. Vi samarbetar med de bästa leverantörerna av LED-belysning för att skapa rätt effekt och rätt kvalitet och driftstid.

Vår hunger och drivkraft på kunskap delar vi gärna med oss till er, i era projekt, allt från små till stora. Se oss gärna som ett bollplank i tidigt skede.

Vi kommer också gärna ut till er arbetsplats för att inspirera inom intryck på glas, betong och trä med exempel som visar på intressanta möjligheter och samtidigt dela med oss av kunskapen.